måndag 16 november 2009

N-Protection


Tekniskt sett är det fullt möjligt att skapa och installera nakisfilter i bildupptagningsutrustning. Kameror som helt enkelt gör det svårt att nakenfotografera utifrån förinställda (statligt kontollerade) parametrar. Liknande program används redan i ansiktsigenkänningsutrustning världen över.