fredag 23 april 2010

Dagens Ekonomi & Hälsa



Jag ser slutet på något betungande som början på något nytt. Slutet tenderar omringa det nya; varför man måste krossa det – mentalt!