onsdag 26 maj 2010

Dagens Citat:Ondska. – Det goda känner vi – subjektivt – till; allt annat, som uppstått, kallar vi 'ont' och tillskriver – i brist på kurage och/eller fantasiförmåga – samlingsnamnet Satan. Här uppstår det fantastiska: Satan är tillmötesgående; välvilligt inställd till kvistiga situationer och snåriga omständigheter. Vidare är Satan pragmatisk och begrundande. Satan är främst ensam, kunnig och allvarlig – nästan cynisk!
Detta gäller dock ej Satans anhängare (som i regel inte känner till sin Herre). De är generande för både oss och Satan: – de som varken kan eller vill välja.