söndag 14 december 2008

Torsdag 11 december 2008 ef.m.

Gå. Ta på. Gå. Tåg. Byta tåg. Buss. Gå. Titta. Gå. Fika. Gå. Buss. Tåg. Byta tåg. gå. Hamdla. Gå. Data. Mat. TV. Spel. Saga. Sova.