onsdag 30 december 2009

Dagens Bild:


Under 2010 ska jag fundera kring hur väl min personliga moral överensstämmer med min fysiologiska konstitution. Jag gör sällan saker jag ogillar. Lika sällan låter jag bli att göra det jag gillar. Avståndet mellan mig och det jag gillar blir ofta större ju tydligare jag kommunicerar det jag gillar. Omvänt krymper avståndet mellan mig och det jag ogillar ju tydligare jag ringar in det. Den här mekanismen gör tillvaron till ett val mellan en absolut och ofta outhärdlig tystnad (mental ensamhet) och ett trist nollsummespel (instruering) som kvalitativt sett är en och samma sak och utan någon egentlig motsats (jag tror inte på motsatser).
Konsten, som jag ser som en positiv fysisk lögn, är spår efter tankar. Under 2010 ska jag producera mer konst: fler spår efter bra tankar.

tisdag 29 december 2009

onsdag 23 december 2009

tisdag 22 december 2009

Dagens Citat:

".... ja det är precis som att vissa tyskar inte fattar att kriget är över"


/Cynthia Stern

söndag 20 december 2009

lördag 19 december 2009

måndag 14 december 2009

Lucia @ Årsta



Till minnet av ett serveringsobjekt

(varning för starka bilder)

Plötsligt händer det...

Favvotallrik gick sönder. Jag saknar ord.

söndag 13 december 2009

Dagens Ståndpunkt:

After much soul searching, I have decided to take an indefinite break from professional golf.

onsdag 9 december 2009

Vintertröttsjuka

Jag är sjukt trött. Bra läsning. Bra mat. Bra promenader. Bra häng med barn, syskon, hund och fästmö. Funderar på att under en kortare period titta på TV. Har inte kollat posten på flera veckor.



Sålunda talade Zarathustra
Friedrich Nietzche


Om slöddret


Livet är en lustens brunn; men där slöddret dricker med, där äro alla brunnar förgiftade.
Allt renligt är jag bevågen; men jag vill icke se de grinande trutarna och de orenas törst.
De kastade ögat ned i brunnen: nu lyser deras vidriga leende upp ur brunnen.
Det heliga vattnet hava de förgiftat med sin lystenhet; och då de kallade sina smutsiga drömmar lust förgiftade de även orden.
Ovillig blir flamman när de lägga sina dävna hjärtan vid elden; anden själv puttrar och ryker där slöddret träder till elden.
Fadd och boken blir i deras hand frukten; vindfälligt och kvisttorrt gör deras blick fruktträdet.
Och mången som vände sig bort från livet vände sig endast bort från slöddret; han ville icke dela brunn och flamma och frukt med slöddret.
Och mången som gick ut i öknen och led törst med rovdjuren ville blott icke sitta i sällskap med smutsiga kameldrivare kring cisternen.
Och mången som kom som en förgörare och som en hagelskur över alla fruktfält ville blott sätta sin fot i gapet på slöddret och sålunda tillstoppa dess svalg.
Och detta är icke den bit jag har haft svårast att svälja, att jag vet att livet självt har behov av fiendeskap och död och tortyrkors.
Utan jag frågade en gång och kvävdes nästan av min fråga: huru? Har livet även _behov_ av slöddret?
Äro förgiftade brunnar nödvändiga och stinkande eld och besmutsade drömmar och mask i livsbrödet?
Icke mitt hat utan mitt äckel tärde hungrigt på mitt liv! Ack, på anden tröttnade jag ofta när jag även fann slöddret anderikt!
Och de härskande vände jag ryggen då jag såg vad de nu kalla makt att härska: schackra och köpslå om makt - med slöddret!
Och hållande för min näsa gick jag, illa till mods, genom allt i går och i dag; sannerligen, illa luktar allt i går och i dag av det skrivande slöddret!
Likt en krympling som har blivit döv och blind och stum: sålunda levde jag länge, på det jag icke skulle behöva leva tillhopa med makt- och skriv- och lustslöddret.
Mödosamt steg min ande uppför trappor och försiktigt; allmosor av lust voro hans läskning; vid staven gled livet bort för den blinde.
Vad hände dock? Huru frälste jag mig från äcklet? Vem föryngrade mitt öga? Huru flög jag upp i den höjd där intet slödder mera sitter vid brunnen?
Skapade mitt äckel självt vingar åt mig och källsprångande krafter? Sannerligen, upp i det högsta måste jag flyga, att jag skulle återfinna lustens brunn!
O jag fann honom, mina bröder! Här uppe i det högsta väller lustens källa! Och det gives ett liv vari intet slödder dricker med.
Nästan för häftigt flödar du för mig, du lustens källa!
Och ofta tömmer du åter bägaren i din iver att fylla den! Och ännu har jag att lära mig nalkas dig blygsammare; alltför häftigt strömmar ännu mitt hjärta emot dig.
Mitt hjärta, på vilket min sommar bränner, den korta, heta, svårmodiga, översälla; huru törstar ej mitt sommarhjärta efter din kyla!
Förbi är min vårs tvekande bedrövelse! Förgången mina snöflingors ondska i juni! Sommar blev jag helt och sommarmiddag! En sommar uppe i det högsta med kalla källor och salig stillhet; o kommen, mina vänner, att stillheten må varda ännu saligare!
Ty detta är vår höjd och hembygd; för högt och brant bo vi här för alla orena och deras törst.
Kasten blott edra ögon i min lusts brunn, vänner! Huru skulle han kunna grumlas för det! Skratta skall han emot eder med sin renhet.
På trädet framtid bygga vi vårt näste; örnar skola bringa oss ensamma spis i sina näbbar!
Sannerligen, ingen spis av vilken även orena få äta! Eld skulle de tro sig äta och förbränna sina munnar!
Sannerligen, inga hemvist hålla vi här beredda för orena! Ishåla skulle för deras kroppar vår lycka heta, och för deras andar!
Och såsom starka vindar vilja vi leva över dem, grannar till örnarna, grannar till snön, grannar till solen: sålunda leva starka vindar.
Och en stark vind lik vill jag ännu en gång blåsa mellan dem och med min ande taga andan från deras ande: sålunda vill min framtid.
Sannerligen, en stark vind är Zarathustra för alla lågländer; och sådant råd giver han sina fiender och allt som spottar och sprutar: "Vakten eder för att spotta mot vinden!"
Så talade Zarathustra.


söndag 6 december 2009

torsdag 3 december 2009

Dagens Tips:

Klipp naglarna!

tisdag 1 december 2009

måndag 30 november 2009

Tittarbrev till läskunniga



from: Ibi Kopimi Botani 
to: info@centerpartiet.se
subject: Inför valet

Hej

Jag håller på med ett internetprojekt som handlar om samhälle och arbete. Jag är sedan länge centerpartist i vissa frågor och har försökt få min internetkrets att rösta på C i kommande val. En fråga som ställdes i vår internetkanal var förljande fråga:

"Kapitalismen är det som gör att vi får arbete, pengar och varor att köpa för den lön vi jobbat ihop, men var kommer allt ifrån?"

Jag kunde inte ge ett tillfredställande svar på den frågan och nu riskerar jag att distansera mina internetkompisar från C. En del säger att det kommer från gud och att de därför ska rösta på KD, ytterligare andra säger att det kommer från Svenskarna och att de därför ska rösta på SD. En sa att man inte riktigt vet, att det beror på hur man ser det och att hon därför ska rösta på FP. Två killar säger att pengarna kommer ur deras pappors fickor (deras pappor äger varsin korvkiosk i Norrköping) och att de därför ska rösta på M. En annan kille säger att det är kvinnor, barn, homosexuella, gamla, sjuka och invandrare som står för notan och därför ska han rösta på V alt. FI.
En kille säger att han ska rösta på S och att han inte behöver motivera det därför att hans mamma och pappa alltid röstat på S.

Kan ni hjälpa mig?
Jag blir alldeles förvirrad.

mvh
Ibi Kopimi Botani

--

Hej Ibi,

Man kan inte riktigt säga att det är kapitalismen som skapar jobb. Regeringens uppgift är bl.a. att skapa ett klimat där företag - som ger jobb - uppmuntras att starta, växa och utvecklas.  Här får du länkar till några sidor som du kan gå in och läsa i lugn och ro.
http://politik.centerpartiet.net/?s=arbetsmarknad
http://www.regeringen.se/sb/d/9640
http://www.centerpartiet.se/Documents/stammohandlingar/2009/Slutprotokoll_%20Omrade3_Partistamman2009.pdf
http://www.centerpartiet.se/Documents/stammohandlingar/2009/Slutprotokoll_%20Omrade2_Partistamman2009.pdf

Lycka till med ditt internetprojekt!

Hälsningar

Anne Lennartsson
Centerpartiet

söndag 29 november 2009

Beliving in a beliver is by definition not monotheism


Att intensiteten i en tro inte bevisar riktigheten i det påtrodda är sedan länge klarlagt. Att inte heller långvarigheten i tron på det påtrodda är något positivt mått på sanningshalten i det påtrodda är lika självklart – åtminstone bland bildade, visa och lärda förhåller det sig på det viset. 
I den sekulära världen görs ingen skillnad mellan vidskeplighet och det falska. Detta vägskäl var ett stort steg för människa och mänsklighet. Det var då de botades från sitt haltande. Det är grundbulten i den sekulära staten – det absolut starkaste beviset för att stat och trossamfund separerats; de upplystas monument över sanningen att Staten ligger som en semipermeabel mur mellan Gud och människa. Riktningen är det som i alla tider ältats.
Denna separation är ironiskt nog den allra värdigaste respekten för Gud den Allsmäktige mänskligheten någonsin lyckats uppbåda – något de hänryckta religiösa till följd av sin klåfingrighet inte lyckas uppnå; "duandet med Gud", som Nietzsche uttrycker det.
Kombinationen, dvs. en oerhört intensiv och långvarig tro, förför och fängslar däremot fortfarande alla samhällsskikt. Det finns något lika heroiskt-rebelliskt som förment sant kring en intensiv och långvarig tro på ett ideal, en sanning, ett fenomen, en företeelse, ideologi, sakfråga, vetenskap, filosofi, påstående osv. 
Men denna dubbla falskhet lägger sig – till skillnad från då de tillämpas var för sig – som ett guldglittrande skimmer av sanning mellan oss och det falska. Det är nästan som att vi vill tro snarare än att vi måste. Det är en fantastisk djuppsykologisk mekanism jag inte kan sluta tycka om, om än på säkert avstånd och i små, noga kontrollerade, doser.
Vi förstummas inför trons ålder och enkelhet; ju snävare perspektiv desto större tro och ju intensivare tro desto intensivare tro på dess riktighet. Sanningen blir så att säga överflödig när alla av värde är överrens om vad sanning är – den fruktsamma sanningen.

I förbigående: 'Monoteism' betyder 'Sanning', på ett djupare plan 'Obrukbar'. Varken mer eller mindre. Men det är en annan fråga.
Nu till två andra, väldigt ärligt ställda:

a) Finns det något mer intensivt och långvarigt än total tystnad som uttryck för sanning? Har inte tystnaden redan vunnit alla grenar om det är intensitet och långvarighet som är kännetecknande för sann och riktig uppfattning? 
Tystnad är för övrigt det närmaste människan kommer Gud och Guds sanning.
Musik är mysticismen som länkar oss.

b) Vad finns det för sanning i t.ex påståendet att de tibetanska munkarna skulle vara en länk mellan dödsriket och livet annat än just deras – munksarnas – tro på varandra, dvs. tron på troende? Noll, om det inte vore för klagosången som ber och förför, dvs. tröstar de efterlevande.

Videokoma

"Två sanningar och ingen Gud" Ibrahim Botani 2008

Jag älskar pyramidkoncept. Dessa missförstådda gigantiska hårddiskar är spännande. 
Vem? Vad? När? Hur? och Varför? Frågor som tar fokus från det verkligt intressanta; skådespelet, den intellektuella kidnappningen, vidskepelsen, över- och underdrifterna, halvlögnerna, nödsanningarna, det medvetet utelämnade, rökridåerna och den pejorativa historieskrivningen. Men framför allt – den infantila hämnden. Jag gillar det. På nåt sätt.
Det är allmänt känt att pyramider är naturliga formationer som tillkommit på samma sätt som kristaller formeras. Duplikationsförsöken har varit många. Inget konstigt med det. Lämningarna efter dessa experiment, som hade till syfte att ta reda på hur de konstruerats, förvirrar en del. Kanske många. De som inte hittade sanningen uppfann en. I ren lust eller hämnd. Skillnaden är irrelevant ur vetenskapligt perspektiv. 
Farao själv hade lika lite info om pyramidernas ursprung som egyptologerna i dag. Farao återanvände pyramider. Pyramiden är först och främst en abstrakt formel. Endast i sin mest plumpa form en fysisk konstruktion. Båda aspekterna är nödvändiga. Inte helt olikt det grekiska filosofdramat. Man positionerade sig fysiskt för eftervärlden utifrån kända abstrakta karaktärer. I fantasin skiner vi alla. En del mer än andra. Ytterligare andra – mindre. Gissningar och slutsatser utifrån lämningar har gett upphov till stor och spännande förvirring: Fördunkling av formeln historieskrivning regenerar sig mutativt. Antropomorfa förklaringar av kristalliseringsprocesser kan inte bli annat än konst. Men vad gör väl det om 13 000 år? Kanske alldeles för lite utifrån våra önskemål. Kanske.

Tänk så här: det är sällan den som sparat filer på en hårddisk som byggt hårddisken – även om det säkert förekommer i enstaka och ytterst sällsynta fall. 
Nordiska hällristningar skiljer sig inte nämnvärt från pyramidinskriptionerna; det som diffar är det geologiska underlaget och ärligheten. Punkt.

Här är helgens videokomaprotokoll:
 
1. Why Ancient Egypt Fell
2. Out Of Egypt – Eye For An Eye
3. Egypt Secrets Of The Dead

(notera att Google är bra mycket större än The Pirate Bay)

lördag 28 november 2009

Instruktionell stil

"Den innersta pyramiden" Ibrahim Botani 2009

De senaste åren har den grafiska formkonsten på bred front gått in i något som jag kallar neobarock stil. Ett mot-varandra-kontrasterande omotiverade snirkliga oregelbundna semifraktala former. Jag gillar en del av det.
Innan dess var trafikskylt- och instruktionsymbolik dominerande. Jag som hellre gör design än tittar på design noterar förändringar relativt sent. Tre källor som jag då och då besöker för att tanka mig själv med mainstream-kommersiell samtidsform är MTV, Coca-Cola och BBC.
Ett par gånger om året sätter jag mig och suger i mig den form dessa kanaler distribuerar.
Tydligt är att MTV och Coca-Cola korsbefruktar varandra. De följer ungefär samma stil och förändras på ungefär samma sätt. Sedan grenas formen ut i alla samhällets formskiktriktningar.
All tänkt form existerar alltid samtidigt. Den har alltid tänkts och skapats innan den köpts och sålts. Det är alltid samma eldsjäl som omedvetet populariserat konst. Det är med andra ord inte MTV och IKEA som lär oss form, det är vi som förklarar deras visuella existens. Det är en evig sanning.
Snirkelfomen fanns naturligtvis för 15 år sedan, på samma sätt som instruktionell form existerar idag och kommer existera i morgon.
Vad gäller gränssnitt har internet gått in i något lika ohyggligt som funktionellt. Google kvävde internets formnerv. Snabbt och enkelt framför snyggt och spännande. Konsten har naturligtvis inte dött, den har bara lindat in sig i ytterligare några ogenomträngliga lager av kontext och innehåll. Notera att simpelhet inte är något mått på hur pass konstnärligt ett gränssnitt är. IRC spöar MTV och GoogleWave på alla fronter. 





I had a dream

Att fisken var rensad och stekt. Att hajen, mjölken och smöret låg i rätt fack. Att disken inte stretade emot. Att drömmen var sann.

fredag 27 november 2009

Partybild från gårdagens auktoritetfest


I början...




Lite senare på samma fest...


Oxfilé. Bara så . Inget krimskrams


torsdag 26 november 2009

Dagens Speltips:

Spela memory på stilnoct.

Dagens Grattis


Dagens grattis går till eldsjälen Senada Botani som efter många års kamp äntligen tillåts skriva sin autograf utan en vuxen persons närvaro.

I Frigjorda Hjorthagen kommer vi naturligtvis fira med fest, dans, god mat och skumpa.
Som den legendariske Iranske konstnären Farre uttryckte det i den prisbelönade kulturskatten Radio Derom från studion på Kungliga Kungsholmen: "Vårje dag kan beli fesst – Faktiss!"

Ja, faktiskt kan jag inte annat än hålla med Farre.

Nu ska en bra spellista komponeras – sen kör vi!
Bilder kommer senare.


Gray Thursday

Imperiet – Blå Himlen Blues

tisdag 24 november 2009

onsdag 18 november 2009

Dagens Rubrik:

 Invandrare överrepresenterade i blandäktenskap

måndag 16 november 2009

N-Protection


Tekniskt sett är det fullt möjligt att skapa och installera nakisfilter i bildupptagningsutrustning. Kameror som helt enkelt gör det svårt att nakenfotografera utifrån förinställda (statligt kontollerade) parametrar. Liknande program används redan i ansiktsigenkänningsutrustning världen över.

söndag 15 november 2009

Så jävla tråkigt

Ibland har jag så tråkigt. Då brukar jag irca lite. Göra lite högkvalitativ design och lyssna på framtidsmusik. Ibland lagar jag mat. Sitta i duschen och fritt och högt förklara kända klassiska filosofier riktigt länge är en favvis. De dagarna är skitnice. Jag älskar de dagarna. Dagar då jag gör saker för att slippa ha tråkigt. Ibland sover jag hela natten om jag är riktigt uttråkad. Har jag sådär supertråkigt går jag ut och går i skogen. Tittar på träd och byggnader. Kanke flyger en fågel förbi. Kanske ritar jag lite. Blir det trista outhärdligt läser jag en riktigt bra ointressant bok (telefonkatalogen tex) eller så skriver jag korta kärnfulla noveller som ingen får läsa. Eller dikter som ingen får läsa. Har jag riktigt aptråkigt går jag till systembolaget och köper ett snyggt vin och bjuder hem vänner på långa trevliga samtal kring filosofi och god mat. Vid kod röd går jag och tittar på billig konst. Mindre spännande än så är inte mitt liv för tillfället. Jag älskar Kaisa-Leena. Det var med all sannolikhet det jag ville ha sagt. Det är manligt att vara jag. Testa.

Dagens Låt:

Feber. Feberdrömmar. Mardrömmar. Psykspyor. Mycket IRC. Skrivit en del. Designat. Hjärnmensen släppte lördag morgon. Vaga framtidsplaner i en utmattad tid. Det är inte våldet på själen som irriterar, det är fantasin som behöver en gnista som bränner nya fält. Stora saker. En tavla kanske.

Dagens Låt:
(tack till sverek @ #kopimi)

fredag 13 november 2009

Riktigt Internet:

Laxenboy
2008-12-14, 01:14

Jag har egentligen inte gjort någon större efterforskning i ämnet, så jag tänker att jag börjar här :)

Det är nämligen så att jag var som helst, när som helst kan frambringa köldkänslor i min kropp genom att bara koncentrera mig på skulderblads-partiet och hela kroppen skälver sedan till tillsammans med en rysning. Det hela sprider sig på någon sekund ner i svanskotan och upp i nackhöjd och försvinner sedan på ca två till tre sekunder och ger en sjukt behaglig känsla. Det hela resulterar i att jag vidare kan frambringa gåshud på mina armar och på andra ställen man oftast får gåshud på när man fryser.

Jag brukade för det mesta göra detta inför polarna i bastun och de fattade inte hur jag i den värmen kunde tvinga fram gåshud (som är förknippat med kyla) i en överhettad bastu.

När jag var yngre blev jag väldigt trött av att kanske 15-20 på följd göra detta.

Någon annan som kan göra detta eller liknande? Vad kan det tänkas bero på rent kroppsligt? Jag anser att det hela sker på både ett fysiskt och ett psykiskt plan.

tisdag 3 november 2009

Ett samtal på tolv ben

Kaisa-Leena och jag – Dovas i bakgrunden – efter långpromenad från Frigjorda Hjorthagen till Kungliga Kungsholmen. Det var där vi träffades natten Michael Jackson dog.

Det fastnar helt enkelt bättre. Samtal utvecklas under promenader på ett sätt jag länge funnit lust i. Skillnaden mellan negativa direktiv och affirmativa sådana. En livlig omgivning underlättar min koncentrationsförmåga. Spetsar den. Nuets självindelning i samtalet och det övriga. Allt annat. En osynlig mur av intryck som å ena sidan tränger sig på och samtidigt inte orkar sig fram. Aldrig-filter. Skamkontroll i laddade situationer. Förbi och runt. Skapa utrymme. Hänge sig. Kontrollerat, med luddiga tidsliga gränser förlagda till specifika platser under gynnsamma förhållanden. Höst och vår kan vid varje given tidpunkt hitta sina ekvivalenter i varandra. Det är riktningen i temperaturväxlingen som skapar skillnad. I det absoulta ögonblicket upphör skillnad. Spontanpromenad från Frigjorda Hjorthagen till Kungliga Kungsholmen via vardagskommunikation och mnemoteknik. Rörelsens sätt att både arbeta in samtalet och gräva upp nya tankar. Vad vi lär barn är det vi lärt oss. Det vi lär oss lär vi våra barn. Därför drar vi inte en gräns bakom oss och barnen. Vi drar den mellan oss och barnen. Och bakom oss. Därför att det är kul. Där framme, där är deras liv. En framtid de äger mer än jag. Det årliga sockerintaget på Birger Jarlsgatan. Att ladda ord, namn, platser, skeenden med nytt innehåll. Behålla på nya sätt. I nya objekt. I nya ord. Jag måste vara själsligt rik för att känna lycka. Öknen är den allra bästa skolan när jag vill lära mig uppskatta en slurk ljummet vatten. Kylan de senaste nätterna har gjort mina drömmar gott. De onda nätterna vill jag pyssla om. Älska. Kväva och återuppliva. Det är min öken. Där trivs mina tankar sämst. Det som inte dör där förblir levande. Där låter jag det onda ligga kvar och går med Kaisa-Leena till en plats som vid ett tillfälle var den allra bästa. Nyckeln. Det var där vi sågs. Det var där vi sa att vi vill leka inne i boxen därför att den är ett genomsnitt av oändliga relationskedjor. Vi klipper där vi har lust och där vi måste. Ibland bygger vi pånytt. Det är så jag skapar minnen. Levande minnen.

söndag 1 november 2009

Fejk vs. Rijal

Modern technology has killed real art, and nobody can tell a fake from the original, believes Russian ballet dancer Nikolay Tsiskaridze. What you cant falsify, though, is dance, says the renowned Bolshoi leading man.

lördag 31 oktober 2009

Ekoroteln & Den heliga fredagen


Kaisa-Leenas mamma kom på snabbesök. Jag fixade snabblunch. Hemmagjorda subwaymackor 

Först rensa och strimla kycklingfilé:
Kycklingfiléstrimlor brynes i olja, ingefära, vitlök, chili, lite salt, lite soja, lite sirap. Låt svalna i kylen.

Under tiden:
Skär upp ost, sallad, inlagd gurka, rödlök, gurka, tomat, salt
In med bagetterna i ugnen, ta ut dem, skär upp dem. Släng in allt, salta, på med sötsur sås.
Servera med kall folköl.


På fredagkvällen tog jag och Kaisa-Leena en långpromenad till djurkyrkogården på Djurgården. Mira sprang bort på vägen men kom tillbaka. Massa tända ljus. Vi gick förbi Nastaqhuset på hemvägen. Ödsligt värre.  Vår GT-läsning flyter på. Vi ska ta Kurdisk och Finsk mytologi efter GT och även klämma in lite fornnordiska sagor är det tänkt. Jag är sugen på rättshistoria. Plugga teologi lockar. Kanske på distans. Kanske. Inshallah.

torsdag 29 oktober 2009

Grattis internet!

2008-12-28 12:37 PM


Jag gör internet – vad gör Du?


Jag skippar att ta ton ur begynnelsen. Det har så många före mig gjort så oöverträffat bra å mina vägnar att det i mitt fall blivit oändligt överflödigt och jag gör det dessutom snyggt. Jag gör internet.

Låt oss därför börja där Jag står: Tidigt varje morgon ställer jag mig i kö vid internet och när turen kommit till mig använder Jag internet hela dagen. Ända till kvällen.


Jag lägger ihop symboler och skissar figurer. Jag flyttar kontext från maskiner in i mig själv och ut ur mig själv. Jag filtrerar. Planterar och skördar. Infiltrerar. Det händer även att jag skapar filer mellan enheter som ännu inte lyckats finna varandra. Ibland är jag själva hindret. Oftare länken. Jag lägger pussel och vattnar ogräs. Bygger dammar och riktar om strömmar. Jag bränner och släcker. Fimpar och hintar. Dumpar och uppgraderar.

Internet är den temporära skamvrå och snickeboa vi permanentat. Det fängelse vi vägrat ta oss ur. Den institution vi med ett levande Orwellskt patos älskar. Det lås vi inte längre har nyckel till. Vi kan inte. Det var inte vi och vi har glömt – på samma gång!

Det är vårt internet.

Vi har inga planer på att bryta oss ut. Vi täljer. Danar texter och bankar symboler. Sågar och smälter samman nollor och ettor. Vi skruvar idéer synliga och meckar tankar hörbara. Vi gör historier kännbara. Vi tar och ger och ger och ger och ger och sår vidare. Memorerar. Restaurerar. Skänker och kopierar tillbaka. Urholkar. Slätar över och förstorar. Slösar och sparar. Kombinerar och stympar. Skapar oordning och rätar ut trassel.

Internet är enfaldens säkraste tillflyktsort därför att vi skapat det så. Det är vårt trams.

Vi håller alltid en irrationell dörr öppen för oss själva och för våra likasinnade. Kanske smiter nån in. Det är bra. Vi är våra likars goda. De onda och enda. De digitala.

Lagar, regler och riktlinjer måste passera den binära dimensionens svartvita clinamenvärld innan de över huvud taget kan göra anspråk på regulativ auktoritet. Det finns En enda enkel regel på internet: det måste fungera!

Ett internet som inte fungerar är inte internet. Det är den andra internetregeln. Trots att det endast finns En. Off eller On. Internet är i sig och för sig en kompromiss.

Internet bygger på vår kod, vår metod och vår empiri. Det är våra vanor som flimrar fort förbi på ett datakort.

Internet är per definition oregerligt. Det är vårt system.

Det är vårt älskade problembarn vi varken vill eller kan offra. Utan internet har ingen av oss något här att göra.

Det räcker med att det fungerar. Eller, om det är lättare att förstå: det räcker med att du bygger internet.

Just Du!




Ibrahim Botani

onsdag 28 oktober 2009

Efterspel till en tidlös logosofi

Jag är småförtjust i både den polskättade tyske filosofen Friedrich Nietzsches tankeskrifter och i min grafiska formgivning. Ta del av mina  illustrationer av valda noter ur Bortom gott och ont.

Du kan följa projektet på Facebook om du är addad som Friend
Ansök gärna om vänskap om du är intresserad.

Smakprov:

Not 27. gangasrotagati, kurmagati, mandukagati (sanskr.) från hinduiskt tänkande, metaforer för tre olika gångarter, gangas-sroto-gati är att gå längs Ganges, som en bild för att gå från källan till slutet, kurma-gati är att röra sig långsamt som en sköldpadda, och manduka-gati, att gå eller snarare hoppa omkring som grodan.








tisdag 27 oktober 2009

Vad vore internet utan länkar?

– Min hårddisk!

Ni som minns och gillade bloggen Dagens Ord kan sen en tid tillbaka ta del av en vidareutveckling här, se till att ha den i din läsare för optimal samtidsexistens. 
Ni som vill ta del av den ursprungliga Dagens Ord (om än lite kackig. Åtminstone i Firefox och Safari på MacOSX 10.4.11) finner den på fantastiska  Wayback Machine.
Du kan där klicka dig till olika versioner. 
Tips: Under varje ord finns ofta en kort text, ser du inte texten testa att markera i tomrummet under.

Kul grej på gång är ett edukativt konstprojekt kring Friedrich Nietzsches filosofi. Återkommer med mer info inom kort. 


söndag 25 oktober 2009

Sjuk, såklart

Hostig, febrig och kass i magen. Vi är rätt många nu och det känns tryggt. Närrå. Softar med Memo-Kim. Hårdrock. I dag ska jag och Memo-Kim rasta dogsen, utan matte. 

fredag 23 oktober 2009

Förlovningsblider









Fina silverringar från gamla stan. Skumpa såklart. Riktigt mör rumpstek, ugnsbakad potatis, såser & sallader, Juustoleipä med hjortronsylt till efterrätt. I Vinväg höll vi oss till schyssta chilenare och två coola argentinare. En liten öl slank ner. Bara kärlek.

Förlovning fredag 23 oktober 2009 kl. 20:45




Ibrahim Botani och Kaisa-Leena Piltti är numer förlovade och ser fram emot vigsel.

Kinarestaurang med Djävulen

Igår kom Kajsa Å. och hälsade på. Vi hade inte setts på 9 år. Vi körde tema Kinarestaurang; platstallrikarna med motiv, pinnarna, skålarna, kinaskedarna, diagonalvikta servetten, skruvade gurkskivan och lite öl. Vi pratade om snålhet och hur den äter upp sig själv. Hur den suger ut förutsättningarna för sitt eget välbefinnande. Senare kom Kaisa-Leena och vi fortsatte med kinaleken. Casillero del Diablo men ingen vinöppnare. Jag knackade på hos grannen. Ingen öppnade. Kajsa Å. tryckte ner korken. Det gick det också. Hotellfrukost på morgonen. Barnhelg.

Ni Demokrati - partiet som vågar vara svenskt



De flesta invandrare erkänner idag att svensk invandrings- och integrationspolitik har varit ett monumentalt misslyckande. Ni Demokrati är det enda parti som vågar säga detta öppet. Ett befolkningsmässigt heterogent samhälle har bättre förutsättningar att nå en fredlig och demokratisk utveckling, än en homogen statsbildning. Därför förespråkar Ni Demokrati en progressiv invandringspolitik, liksom att samhället på alla sätt ska uppmuntra en ökad invandring. Dagens situation med kulturell likrikriktning i de flesta svenska städer är inte hållbar. Ingen rasistisk politik i världen klarar av att integrera rasister. Det bästa, både för invandrare och för de svenskar som inte kunnat anpassa sig till samhället, vore om fler invandrade till Sverige. Sverige har i förhållande till folktätheten tagit emot ganska få invandrare. Det har medfört stora sociala och ekonomiska påfrestningar för vårt land. Massrasismen som lett till motsättningar såsom främlingsfientlighet, våld, förtal, strukturell rasism på institutioner och arbetsplatser, har blivit en del av vardagen i Sverige, som en konsekvens av en alltför snål invandringspolitik. Massrasismen står i motsats till något som är väldigt viktigt för oss Nidemokrater - rätten till en privat identitet. Alla människor måste inte totalassimileras.

Ni Demokrati är principiellt för ökad och fri invandring.

Fist things first


Sverigedemokraterna vill öppna upp Sverige för massrasism. Jag tycker att vi först och främst måste ta hand om den rasism vi redan har.

onsdag 21 oktober 2009

Att äga internet



Kruxet för dem som vill äga internet är att de vill äga den del som inte kan ägas. På samma gång vill de sälja det som ingen behöver köpa.

Kontorfetisch


Jag gillar kontor. Inte alla kontor. Jag gillar de kontor jag själv inreder. Jag gillar funktionalitetstanken. Jag avskyr allt på kontor som påminner om hem. Det enda som fattas på kontor är egentligen säng och det enbart av praktiska skäl. Naturligtvis vill jag inte tillbringa mitt liv på en arbetsplats. Jag har kontor som hobby. Jag gillar listor, arbetsbeskrivningar, möten med dagordning och protokoll. Jag gillar skrivbord, datorer, skärmar, konferensutrustning och praktiska användbara möbler i snygga färger. Jag gillar uppföljningsmöten, anslagstavlor och gula post-it-lappar. Jag gillar att gå igenom protokoll och bocka av det som betats av. Kontor är en dyr och tidskrävande hobby. Det tar tid att få till ett ordentligt kontor.
På kontoret hemma spelar jag naturligtvis kontorsmusik när det finns tid för det och möjlighet uppstår. Det får inte gå inflation i konceptet. 
Kontorsmusik ska inte vara bra. Den ska heller inte vara dålig. Den ska inte vara helt meningslös heller. Den ska bubbla på i bakgrunden på hyfsat låg volym och varken störa eller stjäla uppmärksamhet. Den ska fylla luckor av tystnad om och när de uppstår. Det är egentligen bara då som kontorsmusik bör vara hörbar. Kontorsmusik spelas på dagen. Helst mellan 09:00 och 11:30. Det får gärna vara soligt ute så att jag får anledning att dra ner rullgardinen eller persienner med breda lameller. Solljus stör skärmens färgåtergivning. Ett gott kaffe till eller isté är perfekt. Kanske två eller tre kulor Häagendaz. 

Länk till en kontorslista:
Kontorsmusik


tisdag 20 oktober 2009

Bakvägen till framgång



De etablerade partierna vill rycka åt sig Sverigedemokraternas väljare genom att erbjuda samma sak, och framställer det inte så sällan som ett alternativ. Det vi främst vänder oss emot är SD:s idéer, inte nödvändigtvis deras politiker, hur inkompetenta eller korkade dom än må vara.
Det är inte kropparna vi vill hindra från att nå riksdagen, det är fördomarna som stuvats om till politik som vi måste smula sönder redan i folks browsers, vardagsrum, skolsalar, arbetsplatser och favoritklubbar.
Omvänt är SD:s primära mål - liksom Ny Demokratis på 90-talet - att rota fast sina idéer i etablerad svensk politik där de har en tendens att stelna och bli kvar. Just internaliseringen av i grunden fascistiska idéer är det obehagliga, att den sker succesivt, långsamt och metodiskt. Medan SD-grodorna avlöser varandra och debatterna och kritiken rasar på i media jobbar de etblerade partierna relativt ostört med ungefär liknande frågor som de SD inympar i svensk politik. På så sätt arbetar sig fascistiska idéer in på flera plan samtidigt.
Den kritik som hyggliga, ärliga och välvilligt inställda kritiker för fram mot SD:s olika utspel tar förvånansvärt ofta avstamp i ungefär samma retorik, om än något spegelvänt. Påstår SD att det är olönsamt med invandring kommer kritikerna med egna kalkyler och vill visa på att invandrare visst är lönsamma, att invandrare inte alls är mer brottsbenägna än andra grupper i samhället osv.
Anta att invadrare inte skulle vara lönsamma, om nu kritikerna fick samma resultat som de invandringsfientliga krafterna, skulle de då göra gemensam sak med SD och själva bli främlingsfientliga? Skulle då också dom motsätta sig en fri, oreglerad invandring? Samma sak går igen på alla andra fokusområden.
Det räcker inte med att låta bli att rösa på SD, vi måste också samtidigt se till att de etablerade partierna inte bakvägen går deras ärenden.

onsdag 14 oktober 2009

Tisdag 13 oktober 2009

FÖRKYLNING Upp 06:45. Hösten har lagom eldiga färger. Det snöade när jag och Ikko drog till skolan. Memmis åkte tidigare som vanligt. Frulla kidsen. Duscha Disco. Glömma busskort och gå tillbaka. Vi kom i tid. Som vanligt.

måndag 12 oktober 2009

Måndag 12 oktober 2009

Bra morgon. Upp 06:30. Frulla kidsen, skicka Memmis till skolan och sen åka med Ikko till skolan. Bussen var sen men vi kom i tid. Kaisa-Leena, Puh och Mira följde med till ESN på eftermiddagen. Monica tog emot. Vi hämtade upp Ikkis och sen åkte vi till Årsta och hämtade Memmis. Vi tog bussen till Gullmars. Spärrtanten trasslade och trasslade tillbaka. Tåg till Ropsten. Hundpromenad för Memmis och Ikkis med Kaisa-Leena. Jag handlade och lagade mat. Bra data. Bra mat*. Bra frågesport**. Bra bilder. Bra TV. Bra tandborstning. Bra gonattsaga***.


* Kycklingfilé, morot, vitkål, lök, champisar, ingefära, chili, vitlök, thaibasilika, grönsaksbuljong, sirap, soja, ättika, vatten.
Glasnudlar, gurka, sallad, vatten.

** Djur, matte, forntiden, juridik, vatten, otäcka ords ursprung.

*** Ahlander, Maktspelet i USA s. 20-29

söndag 11 oktober 2009

Bilder




...and we're back! Söndag 11 oktober 2009



DEMOGRAFISK MANIPULATION. Ikko och Memo-Kim bor numer i lekrummet. Jag har flyttat tillbaka till Sladdrummet Mega 60 000. Puh har en liggplats i TV-rummet. Kök och badrum som tidigare. Byrån i hallen satt i vrån. Kopimi-loggan åter på plats. Tack till Kaisa-Leena för hjälpen.
Städdag på söndagar. Grått väder. Grötfrulle. Snart är det midsommar.

söndag 21 juni 2009

Söndag 21 juni 2009

Vakna!. TV. Långfrulle. Morgongrejer. TV. Spel. lek. Söndagsgrejer. Handla. Fixa. Mat. Hempoppat+Trocadero+ DS-turnering. Kvällsgrejer. Sova


---

Ikko: Mina fötter surrar.
Memo-Kim: Makt är mitt mellannamn

lördag 20 juni 2009

Lördag 20 juni 2009

Vakna! TV. Frulle. Leka. Mat. Gå. Tåg. Byta tåg. Byta tåg. Handla. Gå. Kö. Festival. Mat. Leka. Spela. Dansa. Busa. Äta. Lyssna. Dansa. Handla. Gå. Tåg. Byta tåg. Byta tåg. Hemma. Kvällsgrejer. Sova.

fredag 19 juni 2009

Fredag 19 juni 2009

Vakna! TV. Frulle. Morgongrejer. Leka. Data. TV. Mat. Leka. TV. DS-tävling. TV. Kortlek. Mat. TV. Kvällsgrejer. DS-tävling. TV. Sova.

---

Memo-Kim: Jag hade glömt bostongurkan, det var det som gjorde min hamburgare trött och ängslig.

torsdag 18 juni 2009

Torsdag 18 juni 2009

Vakna! Grejer. Frukost. Grejer. Lunch. Grejer. Middag. Grejer. Mat. Spel. TV. Saga. Sova.

---

Jag: Men Memmis! Den HÄR?! :))
Memo-Kim: Ja.
Memo-Kim: Gör den där minen igen.
Jag: Vilken?
Memo-Kim: Den du gjorde nyss.
Jag: :))
Memo-Kim: Dina ögon glittrar.
Ikko: Jag vill se.
Jag: Vad?
Ikko: Minen.
Jag: :))
Ikko: Det är bara lampan.
Memo-Kim: Alla har sina trix.

Onsdag 17 juni 2009

Vanlig dag.

tisdag 16 juni 2009

Tisdag 16 juni 2009

Vakna! TV. Morgongrejer. Data. Frulle. Mat. Leka. Fixa. Ringa. Mat. Grejer. Gå. Tåg. Byta tåg. Gå. Sitta. Vänta. Mackor. Bubbelvatten. Doktor. Gå. Parken. Hoppa. Gå. Tåg. Byta tåg. Gå. Städa. TV. Mat. Kvällsgrejer. TV. Spel. Kvällsgrejer. TV. Sova.

---

Memo-Kim: Varför pratar du alltid med oss som om vi vore företag?
Jag: Vad menar du?
Memo-Kim: Jag ska bara snyta mig så ska jag förklara sen.
Jag: OK, snyt dig först.

måndag 15 juni 2009

Måndag 15 juni 2009

Gå. Tåg. Byta tåg. Gå. Hemma. TV. Data. Spel. Gå. Tåg. Byta tåg. Gå. Handla. Gå. Tåg. Byta tåg. Gå. Hemma. TV. Data. Spel. Mat. Leka. Ringa. TV. Data. TV. Leka. Mat. Krossa glas. Städa. Data. Spela. Kvällsgrejer. Saga. Sova.

---

Jag: Ikko, är tomat gott idag?
Ikko: Nä.
Jag: Tomat är inte gott idag?
Ikko: Tomat ska vara saltad.
Jag: Är saltad tomat gott idag?
Ikko: Ja.

fredag 12 juni 2009

Fredag 12 juni 2009

Hälsa. Sjunga. Gå. Planera. Prata.

torsdag 11 juni 2009

Torsdag 11 Juni 2009

Vakna! TV. Frulle. Data & TV. Mat. Gå. Tåg.

onsdag 10 juni 2009

Onsdag 10 juni 2009

Komma hem. Data. TV. Mat. Leka. Sport-TV. Prat. Mat. TV. Sova

---


Memo-Kim: Pappa du kan gå o data, jag ska fixa lite mackor till mig själv.

tisdag 9 juni 2009

Tisdag 9 juni 2009

Vakna! Frulle. Morgongrejer. Data. TV. Gå. Buss. Skola.
Sång. Fika. Hejhej.

måndag 8 juni 2009

Måndag 8 juni 2009 ef.m

Gå. Buss. Hem. Leka. Mat. Data. Leka. Mat. TV. Data. TV. Sova.

Måndag 8 juni 2009

Vakna! Frulle. Morgongrejer. TV. Data. Skola.

söndag 7 juni 2009

Söndag 7 juni 2009

Telefon. Vakna. Somna om. Telefon. Vakna. Somna om. Telefon. Vakna. TV. Frulle. TV. Fixa. Buss. Gå. Handla. Gå. Buss. Hemma. Äta. Packa. Leka. Gå. Tåg. Byta tåg. Buss. Gå. Fotbollsmatch. Gå. Grill. Fotboll. Gå. Buss. Tåg. Byta tåg. Gå. Bråka i vallokalen. Rösta. Gå. Hem. Söndagsgrejer. Fira lite. Film. Valvaka. Sova.

---

Jag: Ta med regnjacka nu.
Memo-Kim: Nej.
Jag: Jo.
Memo-Kim: Då får du bära den.
Jag: Du bär din egen jacka.
Memo-Kim: Du tror att du är kung i det här huset. Bara för att du är vuxen.
Jag: Jepp.
Memo-Kim: Men det är du inte. Du vill bara ha makt.

lördag 6 juni 2009

Lördag 6 Juni

Vakna! TV/Data. TV. Frulle. Morgongrejer. Leka. TV. Mat. Lek. TV. Fixa. Tåg. Tåg. Handla. Gå. Fest. Grilla. Spel. Tåg. Gå. Kvällsgrejer. Sova.


---

Ikko: Jag ska inte lyssna på mina matkänslor mer. Bara ibland.

fredag 5 juni 2009

Fredag 5 juni 2009

Gå. Buss. Hemma. Data. Leka. TV. Mat. Frukt. Data. Leka. Data. Lek. Sport på gården. Hem. Mat. Kvällsgrejer. Saga. Sova.



---

Ikko: Kan jag få två till?
Jag: Nä.
Ikko: Kan jag få två till så det blir fyra?
Jag: Nä.
Ikko: Snälla snälla snälla...?
Jag:
Ikko: Men fem då?
Jag: ... :/

------

Jag: Hur fixade hon dina dreads?
Memo-Kim: Jag berättar sen.
Jag: Tog hon upp de gamla och gjorde nya?
Memo-Kim: Jag berättar sen.
Jag: Aha, du är upptagen med spelet...datan...
Memo-Kim: Nä, jag är mitt uppe i ett krig ser du väl!

---

Jag: här, läsk.
Memo-Kim: Skål!
Ikko: Skål för friheten!

onsdag 27 maj 2009

Torsdag 28 maj 2009

Vakna! Morgongrejer. Frulle. TV. Tåg. Skola.

Onsdag 27 maj 2009

Gå. Hemma. Data. TV. Laga mat. Äta. TV. Kvällsgrejer. Saga. Sova.

Tisdag 26 maj 2009

Vakna. Morgongrejer. Frulle. Data. Gå. Buss. Skola.

måndag 25 maj 2009

Måndag 25 maj 2009

Vakna! Frulle. Morgongrejer. Film. Data. Åka. Skola.
Hämta. Tåg. Park. Mat. Hem. TV. Film. Mat. Kvällsgrejer. Saga. Sova.

söndag 24 maj 2009

Söndag 24 maj 2009

Vakna. Data. TV. Frulle. Söndagsgrejer. Mat. Söndagsgrejer. Handla. TV. Mat. Söndagsgrejer. PopCorn. Läsk. Film. Kvällsgrejer. Packa. Saga. Sova.

Lördag 23 maj 2009

Vakna! TV. Data. Frulle. Morgongrejer. Lek & stök. Lek. Data. Rita. Leka. Gå ut. Fixa leksaker. Komma hem. Lunch. Massa grejer. Andra grejer. Kväll. Mat. Handla. Film. Kvällsgrejer. Saga. Sova.

fredag 22 maj 2009

Fredag 22 Maj 2009

Tåg till Ropsten. Hemma. Data. Lek. TV. Mat. Data. Lek. TV. Kvällsgrejer. Saga. Sova.

onsdag 20 maj 2009

Torsdag 21 maj 2009

Vakna! Frulle. Morgongrjejer. TV. Gå.

Onsdag 20 maj 2009

Gå. Buss. Tåg. Bta tåg. Gå. Hemma. Film. Mat. TV. Leka. TV. Kvällsgrjer. Saga. Sova.

torsdag 14 maj 2009

Torsdag 14 maj 2009

Vakna! Data. Frulle. Fixa macka. Gå. Skola.

onsdag 13 maj 2009

Onsdag 13 maj 2009

Hemma. TV. Mat. TV. Kvällsgrejer. Saga. Sova.

tisdag 12 maj 2009

Tisdag 12 maj 2009

Vakna! Data. Frulle. Morgongrejer. Schack. Gå. Buss. Spel. Gå. Skola.

måndag 11 maj 2009

Måndag 11 maj 2009

Vakna! TV. DATA. TV. Frulle. TV. Morgongrejer. TV. Gå. Skola.

söndag 10 maj 2009

Söndag 10 maj 2009

Vakna! TV. Leka. TV: Data. Leka. Leka. Leka. Handla. Mat. Leka. Rita. Data. TV. Söndagsgrejer. Mat. Söndagsgrjer. Ordna. Läxa. TV. Mat. Saga. Prata. Sova.

lördag 9 maj 2009

Lördag 9 maj 2009

Vakna! TV. Data. Frukost. TV. Morgongrejer. Ute. Handla. Parken. Hemma. Mat. Leka. Data. TV. Rita. Lördagsgrejer. Film. TV. Kvällsgrejer. Saga. Sova.

onsdag 6 maj 2009

fredag 1 maj 2009

Fredag 1 maj 2009

Vakna! TV. Frulle. TV. Brottas. Finns i sjön. Spansk skitgubbe. Morgongrejer. Data. Gå. Tåg. Byta tåg. Gå.

torsdag 30 april 2009

Torsdag 30 april 2009 ef.m.

Gå. Tåg. Byta tåg. Gå. Inne. Data. Gå. Ute. Tåg. Gå. Byta om. Koordination. Byta tillbaka. Gå. Tåg. Gå. Handla. Inne. TV. Trolleri. Mat. Fixa. Gå. Tåg. Gå. Rålis. Liten eld. Leka. Läsk. Linbana. Gå. Mat. Tåg. Byta tåg. Gå. Kvällsgrejer. Sova.