söndag 29 november 2009

Videokoma

"Två sanningar och ingen Gud" Ibrahim Botani 2008

Jag älskar pyramidkoncept. Dessa missförstådda gigantiska hårddiskar är spännande. 
Vem? Vad? När? Hur? och Varför? Frågor som tar fokus från det verkligt intressanta; skådespelet, den intellektuella kidnappningen, vidskepelsen, över- och underdrifterna, halvlögnerna, nödsanningarna, det medvetet utelämnade, rökridåerna och den pejorativa historieskrivningen. Men framför allt – den infantila hämnden. Jag gillar det. På nåt sätt.
Det är allmänt känt att pyramider är naturliga formationer som tillkommit på samma sätt som kristaller formeras. Duplikationsförsöken har varit många. Inget konstigt med det. Lämningarna efter dessa experiment, som hade till syfte att ta reda på hur de konstruerats, förvirrar en del. Kanske många. De som inte hittade sanningen uppfann en. I ren lust eller hämnd. Skillnaden är irrelevant ur vetenskapligt perspektiv. 
Farao själv hade lika lite info om pyramidernas ursprung som egyptologerna i dag. Farao återanvände pyramider. Pyramiden är först och främst en abstrakt formel. Endast i sin mest plumpa form en fysisk konstruktion. Båda aspekterna är nödvändiga. Inte helt olikt det grekiska filosofdramat. Man positionerade sig fysiskt för eftervärlden utifrån kända abstrakta karaktärer. I fantasin skiner vi alla. En del mer än andra. Ytterligare andra – mindre. Gissningar och slutsatser utifrån lämningar har gett upphov till stor och spännande förvirring: Fördunkling av formeln historieskrivning regenerar sig mutativt. Antropomorfa förklaringar av kristalliseringsprocesser kan inte bli annat än konst. Men vad gör väl det om 13 000 år? Kanske alldeles för lite utifrån våra önskemål. Kanske.

Tänk så här: det är sällan den som sparat filer på en hårddisk som byggt hårddisken – även om det säkert förekommer i enstaka och ytterst sällsynta fall. 
Nordiska hällristningar skiljer sig inte nämnvärt från pyramidinskriptionerna; det som diffar är det geologiska underlaget och ärligheten. Punkt.

Här är helgens videokomaprotokoll:
 
1. Why Ancient Egypt Fell
2. Out Of Egypt – Eye For An Eye
3. Egypt Secrets Of The Dead

(notera att Google är bra mycket större än The Pirate Bay)