onsdag 28 oktober 2009

Efterspel till en tidlös logosofi

Jag är småförtjust i både den polskättade tyske filosofen Friedrich Nietzsches tankeskrifter och i min grafiska formgivning. Ta del av mina  illustrationer av valda noter ur Bortom gott och ont.

Du kan följa projektet på Facebook om du är addad som Friend
Ansök gärna om vänskap om du är intresserad.

Smakprov:

Not 27. gangasrotagati, kurmagati, mandukagati (sanskr.) från hinduiskt tänkande, metaforer för tre olika gångarter, gangas-sroto-gati är att gå längs Ganges, som en bild för att gå från källan till slutet, kurma-gati är att röra sig långsamt som en sköldpadda, och manduka-gati, att gå eller snarare hoppa omkring som grodan.