onsdag 17 februari 2010

It's a nice day for a white wedding


Jag funderade under diskningen idag på hur världen kan tänkas te sig för och upplevas av någon vars förmåga att skilja på det som har tänkts, det som tänks, det som har hänt och det som händer – permanent – satts ur funktion.