fredag 23 oktober 2009

Ni Demokrati - partiet som vågar vara svensktDe flesta invandrare erkänner idag att svensk invandrings- och integrationspolitik har varit ett monumentalt misslyckande. Ni Demokrati är det enda parti som vågar säga detta öppet. Ett befolkningsmässigt heterogent samhälle har bättre förutsättningar att nå en fredlig och demokratisk utveckling, än en homogen statsbildning. Därför förespråkar Ni Demokrati en progressiv invandringspolitik, liksom att samhället på alla sätt ska uppmuntra en ökad invandring. Dagens situation med kulturell likrikriktning i de flesta svenska städer är inte hållbar. Ingen rasistisk politik i världen klarar av att integrera rasister. Det bästa, både för invandrare och för de svenskar som inte kunnat anpassa sig till samhället, vore om fler invandrade till Sverige. Sverige har i förhållande till folktätheten tagit emot ganska få invandrare. Det har medfört stora sociala och ekonomiska påfrestningar för vårt land. Massrasismen som lett till motsättningar såsom främlingsfientlighet, våld, förtal, strukturell rasism på institutioner och arbetsplatser, har blivit en del av vardagen i Sverige, som en konsekvens av en alltför snål invandringspolitik. Massrasismen står i motsats till något som är väldigt viktigt för oss Nidemokrater - rätten till en privat identitet. Alla människor måste inte totalassimileras.

Ni Demokrati är principiellt för ökad och fri invandring.