fredag 18 juni 2010

Dagens Info:Jag såg Zeitgeist-dokumentärerna och övertygades om att de produceras av en världsomspännande skuggregering som vill föra just dig bakom ljuset. Det torde för övrigt vara lika ljust – eller mörkt – bakom- som framför detta sublima ljus och sken som hänger sig fast i ett evigt Nu mellan två ändlösa tider.