fredag 18 juni 2010

Favorit i repris


2008-12-28 12:37 PM


Jag gör internet – vad gör Du?


Jag skippar att ta ton ur begynnelsen. Det har så många före mig gjort så oöverträffat bra å mina vägnar att det i mitt fall blivit oändligt överflödigt och jag gör det dessutom snyggt. Jag gör internet.

Låt oss därför börja där Jag står: Tidigt varje morgon ställer Jag mig i kö vid internet och när turen kommit till mig använder Jag internet hela dagen. Ända till kvällen.


Jag lägger ihop symboler och skissar figurer. Jag flyttar kontext från maskiner in i mig själv och ut ur mig själv. Jag filtrerar. Planterar och skördar. Infiltrerar. Det händer även att jag skapar filer mellan enheter som ännu inte lyckats finna varandra. Ibland är jag själva hindret. Oftare länken. Jag lägger pussel och vattnar ogräs. Bygger dammar och riktar om strömmar. Jag bränner och släcker. Fimpar och hintar. Dumpar och uppgraderar.

Internet är den temporära skamvrå och snickeboa vi permanentat. Det fängelse vi vägrat ta oss ur. Den institution vi med ett levande Orwellskt patos älskar. Det lås vi inte längre har nyckel till. Vi kan inte. Det var inte vi och vi har glömt – på samma gång!

Det är vårt internet.

Vi har inga planer på att bryta oss ut. Vi täljer. Danar texter och bankar symboler. Sågar och smälter samman nollor och ettor. Vi skruvar idéer synliga och meckar tankar hörbara. Vi gör historier kännbara. Vi tar och ger och ger och ger och ger och sår vidare. Memorerar. Restaurerar. Skänker och kopierar tillbaka. Urholkar. Slätar över och förstorar. Slösar och sparar. Kombinerar och stympar. Skapar oordning och rätar ut trassel.

Internet är enfaldens säkraste tillflyktsort därför att vi skapat det så. Det är vårt trams.

Vi håller alltid en irrationell dörr öppen för oss själva och för våra likasinnade. Kanske smiter nån in. Det är bra. Vi är våra likars goda. De onda och enda. De digitala.

Lagar, regler och riktlinjer måste passera den binära dimensionens svartvita clinamenvärld innan de över huvud taget kan göra anspråk på regulativ auktoritet. Det finns En enda enkel regel på internet: det måste fungera!

Ett internet som inte fungerar är inte internet. Det är den andra internetregeln. Trots att det endast finns En: Off eller On. Internet är i sig och för sig en kompromiss.

Internet bygger på vår kod, vår metod och vår empiri. Det är våra vanor som flimrar fort förbi på ett datakort.

Internet är per definition oregerligt. Det är vårt system.

Det är vårt älskade problembarn vi varken vill eller kan offra. Utan internet har ingen av oss något här att göra.

Det räcker med att det fungerar. Eller, om det är lättare att förstå: det räcker med att du bygger internet.

Just Du!
Ibrahim Botani