måndag 11 januari 2010

Fyrkantiga cirkelresonemangDilsa Demirbag-Sten fortsätter sitt korståg för att etablera religionen islam som en fysisk etnicitet. En "sekulär muslim" är ett lika omöjlig koncept som "köttätande vegan".
Religiös/icke-religiös tillhörighet fastställs och avgörs utifrån de lagar och värderingar var och en lever och rättar sig efter; inte efter vad var och en enbart intellektuellt sluter sig till, dvs. inte vad var och en – tycker.