söndag 24 januari 2010

Källkritik via Heidegger
"Pratet är för den skull från första början ett tillslutande, nämligen enligt det för detsamma utmärkande _underlåtandet_ att gå tillbaka till /på/ underlaget för det som det talas om.
Tillslutandet stegras ytterligare genom att pratet – inom vilket förståendet av det omtalade förmenas redan vara uppnått – på grund av denna förmenta förståelse håller tillbaka varje nytt frågande och alla klargörande uppgörelser och på ett egenartat sätt håller nere och retarderar allt sådant.
Tillvaron har alltid redan kört fast i denna pratets utlagdhet. Mångt och mycket får vi i första hand reda på på det viset, och det är inte så lite som aldrig kommer längre än till denna genomsnittliga förståelse. Tillvaron förmår aldrig dra sig undan från denna alldagliga utlagdhet, som den i första hand växer in i. Allt äkta förstående, utläggande och meddelande, allt återupptäckande och nytillägnande, försiggår inom den, ut ifrån den och mot den. "