söndag 16 maj 2010

Dagens Analys:Jag har svårt för både högern, vänstern, mitten och allt annat: alla utgår från att jorden är platt, de är bara oense om hur platt den är.