torsdag 20 maj 2010

Mitt i mitten


Ska man vara ett djur, ska man vara ett djur som varken har utseende eller intellekt. Men man ska heller inte vara ett oskönt och trögt djur. De förra blir av kärlek och omsorg inlåsta i burar och bassänger. De senare föraktade, bortjagade och utrotade.