onsdag 12 maj 2010

It is useless to resist us

Vad gäller livet har man minst två förhållningssätt att utgå ifrån: det ena är att förlika sig med det och löpa linan ut; det andra är att leva ett litet litet liv som går alldeles alldeles alldeles för långsamt.