fredag 26 mars 2010

Bränt barn skyr konjunkturlåganAnna Carlsson vid Malmö högskola slår fast i en skrivelse att barn till fattiga föräldrar löper större risk att skadas i olyckor än barn till föräldrar med bra socio-ekonomisk ställning. Under de tre senaste årens ekonomiska nedgång har samtidigt en 30-procentig ökning av barnskador konstaterats av Anna Carlsson.