tisdag 2 mars 2010

Slöstankar & Essenser

Ibland, när jag har riktigt riktigt tråkigt, sätter jag mig och skriver saker:

1. var och en sin egen svårighets läsare.
2. var och en sitt eget internets meme.
3. var och en sin egen återkomsts evighet.
4. var och en sin egen tids uppfattare.
5. var och en sin egen lyckade miss.
6. var och en sin egen svarta sjuka.
7. var och en sin egen sjuka avund.
8. var och en sitt eget monsters kostym.
8. var och en sin egen samlares honung.
9. var och en sin egen överhöghets härskare.
10. var och en sin egen manis förföljare.
11. var och en sitt eget tillstånds upplösning.
12. var och en sin egen fällas kvinna.
13. var och en sitt eget förakts politiker.
14. var och en sin egen attacks ångest.
15. var och en sin egen slaktares får.
16. var och en sin egen spillares säd.
17. var och en sitt eget eggs svärd.
18. var och en sin egen kremerings ved.
19. var och en sin egen bärares gravsten.
20. var och en sin egen reforms motor.
21. var och en sin egen hästs rygg.
22. var och en sin egen anklagelses förfalskare.
23. var och en sin egen frukts passion.
24. var och en sin egen visares väg.
25. var och en sin egen kastares spjut.
26. var och en sin egen sagas framgång.
27. var och en sin egen pinas helvete.
28. var och en sin egen väntans rum.
29. var och en sin egen ryttarinnas åsna.
30. var och en sin egen bunkes orm.
31. var och en sin egen handlings identitet.
32. var och en sin egen öppnares dörr.
33. var och en sin egen avbilds spegel.
34. var och en sin egen kärleks olycka.
35. var och en sin egen runda jords resa.
36. var och en sin egen piskas morot.
37. var och en sin egen krocks kultur.
38. var och en sitt eget oks oxe.
39. var och en sin egen rodnads morgon
40. var och en sin egen regels brytare.
41. var och en sin egen ymnighets horn.
42. var och en sin egen undersåtes dräng.
43. var och en sin egen persons angripare.
44. var och en sin egen berättares skapelse.
45. var och en sitt eget öras hund.
46. var och en sin egen fogdes krona.
47. var och en sin egen verksamhets lobby.
48. var och en sin egen persons kontakt.
49. var och en sin egen gosses kör.
50. var och en sin egen sorgs förgörare.
51. var och en sin egen kluvenhets skalpell.
52. var och en sin egen skos sten.
53. var och en sitt eget stulna skådebröd.
54. var och en sitt eget fikons löv.
55. var och en sin egen goda dags yxskaft.
56. var och en sin egen status' uppdaterare.
57. var och en sin egen halvas mesyr.
58. var och en sin egen kryckas stöd.
59. var och en sin egen automats karbin.
60. var och en sitt eget intresses klubb.
61. var och en sin egen insparkade dörr.
62. var och en sin egen tapperhets farstu.
63. var och en sitt eget nålsögas kamel.
64. var och en sin egen fars kost.
65. var och en sitt eget krigs konst.
66. var och en sin egen existens' berättigande.
67. var och en sin egen rörelses motståndare.
68. var och en sin egen centrals ledning.
69. var och en sin egen stimulans' systemnerv.
70. var och en sin egen bärares fana.
71. var och en sin egen artists cirkus.
72. var och en sin egen baks fylla.
73. var och en sin egen prinsessas ärta.
74. var och en sin egen borgares kälke.
75. var och en sin egen linjes arbetare.
76. var och en sin egen nivås tolerans.
77. var och en sin egen drivares slav.
78. var och en sin egen rustnings kappa.
79. var och en sin egen mors mål.
80. var och en sitt eget fälts olja.
81. var och en sin egen plikts tystnad.
82. var och en sin egen ros sinne.
83. var och en sitt eget språks hem.
84. var och en sin egen porrs klubb.
85. var och en sin egen stunds minne.
86. var och en sin egen spelares flöjt.
87. var och en sitt eget kasts tärning.
88. var och en sin egen cancers lunga.
89. var och en sin egen profils grafiker.
90. var och en sitt eget fels prioritering.
91. var och en sin egen boks ansikte.
92. var och en sin egen skatts gömmare.
93. var och en sin egen krafts natur.
94. var och en sitt eget mods tålare.
95. var och en sin egen kirurgs hjärna.
96. var och en sin egen sämjas granne.
97. var och en sin egen mässas skillnad.
98. var och en sitt eget kaos' snö.
99. var och en sitt eget problems kommunikation.
100. var och en sin egen Perwers Shivan.
102. var och en sin egen kopplings internet.
103. var och en sin egen stans Kurd.
104. var och en sin egen diktaturs proletariat.
105. var och en sin egen löshets sömn.
106. var och en sin egen kloss' broms.
107. var och en sitt eget ärendes bank.
108. var och en sin egen mörts task.
109. var och en sin egen assistents personlighet.
110. var och en sin egen faktors mänsklighet.
111. var och en sin egen rötas ägg.
112. var och en sitt eget vapens kärna.
113. var och en sin egen sekunds bråkdel.
114. var och en sin egen fördrivnings tid.
115. var och en sin egen bängs trålare.
116. var och en sitt eget ögas tjänare.
117. var och en sin egen kronas kung.
118. var och en sin egen insikts sjukdom.
119. var och en sin egen författares kopimist.
120. var och en sin egen olyckas salighet.
121. var och en sin egen åsikts registrerare.
122. var och en sina egna läppars blygd.
123. var och en sitt eget koppels hund.
124. var och en sitt eget recepts brygd.
125. var och en sin egen dröms Mara.
125. var och en sin egen tros Gud.
126. var och en sin egen frukts barhet.