måndag 19 april 2010

Babels TonDet finns, inte mycket, men en del litteratur kring Kurdisk historia och Kurdistan. Mycket av det skrivet av, mer eller mindre, till kurder avogt inställda icke-kurder.
Formuleringarna och tonen är intressant - helt bortsett från innehåll: till exempel kallas nästan alltid utländska äventyrares och ockupationsmakters plundringar av handelsmän och invånare i Kurdistan för "beskattning" men i de fall då kurder avkrävt handelsidkare skatt - vilket var och är helt naturligt i de flesta länder - kallas det nästan genomgående rätt och slätt för "plundringar" och "rån".