onsdag 14 april 2010

Källkritik via Advokater utan Gränser"Det turkiska rättssystemet är väsensskilt från västeuropeiska eftersom åklagarmyndigheten är en del av domstolen. Åklagaren sitter bland rättens ledamöter och deltar i dess överläggningar."


Claes Forsberg
Advokater utan Gränser