tisdag 13 april 2010

DisspotifySpotify kommer falla ur framtidens minne av gränssnittmässiga skäl; du har, som användare, som regel, inte tillåtelse att byta musikfilnamn.