tisdag 13 april 2010

Källkritik via Bhagavad-gitaÖdmjukhet, blygsamhet, icke-våld, fördragsamhet, rättframhet, att uppsöka en äkta andlig mästare, renlighet, ståndaktighet, självbehärskning, att försaka föremålen för sinnesnjutning, avsaknad av falskt ego, att observera det onda i födelse, död, ålderdom och sjukdom; obundenhet, frihet från insnäjning med barn, hustru, hem osv. sinneslugn i alla lägen, såväl behagliga som obehagliga; ständig och ren hängivenhet till Mig, strävan att leva på en enslig plats, avskildhet från den allmänna massan, att inse vikten av självförverkligande samt filosofiskt sökande efter den Absoluta Sanningen – allt detta förklarar Jag härmed vara kunskap, och allt annat, vad det vara må, är okunnighet.