måndag 5 april 2010

Källkritik via SchopenhauerFör övrigt bör man betänka, att de flesta människors personlighet är så ynklig och värdelös, att de sannerligen ingenting förlora genom att mista den, och att det, som i dem kan ha något värde, är det allmänmänskliga, som man också kan säga vara oförgängligt.
Dessutom gäller för varenda individualitet, att om den fortvarade evigt, så skulle dess stela oföränderlighet och väsentliga begränsning genom sin monotoni avla en sådan leda, att man, bara för att bli denna kvitt, skulle föredraga tillintetgörelsen.