tisdag 13 april 2010

Dagens Lag via Turkiet:Åklagare och domare och de nämndemän som utses, utses av samma skrivna och praktiserade maktstruktur som gör att Åklagar-domarväsendet (homogent) i sin tur utser nämndemän och advokater; allmän försvarare.